VERMY TOU STAAN
CHEETAH LIQUORS LEWER AF
AVOID THE QUEUE
CHEETAH LIQUORS DELIVER
SLEGS AFLEWERING (Gratis binne 20km radius vir bestellings van R400 of meer)
PLAAS NOU U BESTELLING
(https://fsrugby.appwizard.co.za)
Terme & voorwaardes geld
Geen verkope aan persone jonger as 18 jaar nie
DELIVERY ONLY (Free within 20km radius for orders of R400 or more)
PLACE YOUR ORDER NOW
(https://fsrugby.appwizard.co.za)
Terms & conditions apply
No sales to persons younger than 18 years old